FIL CONFORMAT: ACER DUR

Materials:

Gama:
• Fil de 0,9 a 7,0 mm.

Classe:
• Acer al carboni, segons norma EN10270-1, fosfatat, galvantizat, Zn Al,..
• Acer inoxidable, segons norma EN10270-3
• Altres materials sota demanda dels clients

Possibilitats:
• Recubriments: Zinc, Zn-Ni, Delta Seal, Delta Tone, Coure, etc…
• Embalatges especials: blisters, safates, carregadors,….

Aplicacions:
• Airbags, netejavidres, motors elèctrics, vitroceràmiques, interruptors, disjuntors, portafusibles, …