FIL CONFORMAT: ACER DOLÇ

Materials:

Gama:
• Fil de 1,0 a 10,0 mm.

Classe:
• Acer amb baix contingut en carboni, segons norma 16120-2 (EN 10016)
• Altres materials sota demanda dels clients

Possibilitats:
• 
Recubriments: Oliat, Galvanitzat, Zinc, Níquel, Delta Seal, Delta Tone, …
• Embalatges especials: carregadors, …

Aplicacions:
• 
Ganxos Isofix, tanques de porta, barres de torsió, …